Naša činosť

Poskytujete služby v rámci destinácie? Dajte nám o sebe vedieť!

Združujeme poskytovateľov v rámci destinácií


Naším cieľom je zatraktívniť a propagovať našu krásnu krajinu a vyzdvihnúť jej turisticko-rekreačný potenciál. Slovensko je krásna krajina s nesmierným množstvom pamiatot, prírodných krás, ale aj výnimočných služieb. Pokiaľ patríte medzi poskytovateľov služieb (hotel, reštavrácia, prevádzkovateľ kultúrných pamiatok, alebo športovo rekreačných komplexov a pod.) dajte nám o sebe vedieť. Radi Vám pomôžeme s propagáciou prosredníctvom naších stránok a stránok naších partnerov. Takýmto spôsobom sa snažíme rozvíjať destinačný manažment v rámci jednotlivých krajov na Slovensku.

OZ Zdravý kraj

OZ Zdravý kraj je občianske združenie, ktoré si dáva za úlohu združovať a pomáhať ľudom v rámci jednotlivých regionov pri ich osobnom raste a rozvoji ich krajov. A to hlavne organizáciou školení, besied, prieskumov a spoznavacími výletmi.

  Zbierka potravn pre mami?ku z Hlohovca

  Mami?ka z Hlohovca nás poprosila o výpomoc s potravinami. Ocitla sa v zlej situácií a hlad  jej dedí ju prinútil napísa? nám a poiada? o pomoc. V?aka peniazom, ktoré nám daroval ROTARACT CLUB KOŠICE CLASSIC sme jej poslali balík s potravinami. ?akujeme za pomoc...

  Čitať Ďalej...

  Hrajme sa spolu

  an image

  Predstavte si, e nepoznáte ni? iné, len dedinu, kde vyrastáte a dedinu, kde chodíte do školy. Takóuto realitou ije mnoho detí marginalizovaných rodín. V rámci našej aktivity "Hrajme sa spolu" sme sa zoznámili s dvoma súrodencami, ktorí prakticky nikdy nevytiahli päty z dediny v ktorej vyrastajú.  Ke? sme...

  Čitať Ďalej...

  Ako dopadla zbierka pre mami?ku z popradu.

  an image

  Mami?ká zhá?ala, ko?ík, postie?ku a iné potreby pre die?atko, ktoré ?akala. Pre?o píšeme, e ?akala ? Lebo die?atko je u na svete. Zdravé a my máme ešte ?alšiu dobru správu. V?aka dobrým ?u?om sa nám podarilo získa?, postie?ku, ko?ík a nie male mnostvo ošatenia. Týmto by sme chceli po?akova? pani...

  Čitať Ďalej...

  Mami?ka z Popradu potrebuje veci pre novorodenca

  an image

  Mami?ka z Popradu nás poprosila o pomoc. ?aká druhe die?atko a kvôli zlej finan?nej situácií si nemôe dovoli? zakúpi? postie?ku a ko?ík. Sama je na vozí?ku, ?o jej robí zna?ne problémi pri h?adaní práce. Termín pôrodu je plánovaný na september. Mami?ka bude v?a?ná aj za šatstvo a iné potreby pre...

  Čitať Ďalej...

  Zle sprvy

  Aj napriek tomu, e sa nám v našej ?innosti celkom darí, máme aj smutne správy. Napriek tomu, e nás ?oraz viac ?udi sleduje a navštevuje naše stránky, nevieme pomôc? kadému, kto poiada o pomoc. Pre?o ? Dôvodov je viacej. Málo financií a ?udských zdrojov. Primárne je pomoc ktorú poskytujeme ur?ená pre deti. tým...

  Čitať Ďalej...

  Pani Janka ns poprosila o pomoc pri vybavovan invalidnho ko?ku

  Dcérka pani Janky, trpí rôznými zdravotnými problémami a samozrejme pani Janka, chce pre svoje tako chore die?a len to najlešie. Problémom je, e zdravotné pomôcky aj ke? sa na prvý poh?ad zdajú jednoduché sú pre beného Slováka abnormálne drahé. Pani janka potrebuje pre svoju dcérku detský invalidný...

  Čitať Ďalej...

  Pomoc pre pani Anastziu a jej deti

  an image

  8. mája nás kontaktovala mami?ka dvoch detí s prosbou o pomoc. Sama je na tom so svojím zdravým zle. Poiadala nás o potravinovú pomoc a oble?enie.  Po tom ?o sme zverejnili jej prosbu o pomoc sa ozvala len jedna študentka, ktorá rodine darovala ?aj a kávu. Preto sme sa rozhodli zorganizova? zbierku potravín medzi vlastnými známymi.  S...

  Čitať Ďalej...

Hľadať

Prihláste sa

Aj mi potrebujeme pomôcť

A preto stále hľadáme dobrovolníkov, ktorí by radi doplnili náš mladý kolektív. Odmenov okrem dobrého pocitu z pomoci druhým je osobný rast a skúsenosti, ktoré určite ocení aj Váš budúci zamestnávateľ. Preto uvítame každého, kto ma chuť pomôcť dobrej veci z radov stredoškolákov, vysokoškolákov, ale aj zaslúžilých profesionálov, ktorí nám možu poskytnúť cenné rady a svoje skúsenosti. Viac sa dočítate tu.